Tekst:
Stor tekststørrelse

Sist endret 1.4.2014

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

Publisert: 09. april 2014  

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, oppdaterer veiledningen til byggereglene i april og oktober, og ellers ved regelendringer eller særskilte behov. Oppdateringene har som formål å tydeliggjøre regelverket. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å formulere endringene. Eksterne fagpersoner bidrar til endringene gjennom deltakelse i arbeidsgrupper.

Gjør deg kjent med de siste endringene i veiledning til byggeteknisk forskrift (TEK 10)

Det er blant annet gjort endringer som har betydning for installasjon av lekkasjestoppere, se § 13-20, og innstøping av sprinklerør i boligbygg, § 15-6.


Norsk brannvernforening arrangerer

Brannvernkonferansen 2014

Publisert: 09. april 2014  

Norsk brannvernforening arrangerer sin årlige brannvernkonferanse den 12. og 13. mai på Scandic Hotel Fornebu. Finans Norge støtter opp om konferansen, hvor vår egen adm.dir. Idar Kreutzer skal åpne konferansen.   

Hovedkonferansen og de seks fagseminarene er interessante for både eiere og drivere av bygg, forsikring, rådgivende ingeniører, myndigheter, brannvesen og andre brannverninteresserte. 

Program og praktiske opplysninger 


Kurs i prosjektering og installasjon av boligsprinkler

Publisert: 04. april 2014  

FG erfarer at prosjekterende og utførende møter nye utfordringer med å være oppdaterte på bruken av boligsprinkler. Dette markedet har en betydelig økning og det er nødvendig at utøverne har full forståelse for forskjellen mellom boligsprinkler og ordinære sprinkleranlegg etter NS-EN12845.

Meld deg på kurs, 6. mai i Haugesund eller 7. mai i Oslo


FG-sprinklerkonferansen 2014

Publisert: 19. mars 2014  

FG-sprinklerkonferansen 2014 ble arrangert på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 19. mars og torsdag 20. mars.

Innlegg, kommentarer og bilder.

Program og deltakerliste.


HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Publisert: 06. mars 2014  

Følgende regler er ute på høring:

  • Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201
  • Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202

Høringsfristen er 1. april. 2014


Nye regler fra FG-innbrudd

Det er kommet nye regler for følgende områder:

  • Innbruddsalarmregler - systemkrav (FG-200:2) 
  • Forretningsregister for næringslivet (FG-121:6)
  • Tåkesikringssystemer (FG-250:1, datert 10.2.2014)

Ny ordning igangsettes

Sertifiseringskurs for brannalarmanelgg

Publisert: 02. februar 2014  

Det er utarbeidet kurs for de som skal prosjektere, installere og kontrollere automatiske brannalarmanlegg. Det er nødvendig for forsikringsnæringen at det sikres kompetanse i alle ledd.

Kursinfo

Kursets timeplanOvergangsregler - STM

Publisert: 10. januar 2014  

Det har gjennom fler år vært et samarbeid mellom de nordiske landene hva gjelder aksept av hverandres godkjenninger. Standard Tyv Metoden (STM) fra Forsikring & Pension (F&P) i Danmark er en av de aksepterte løsningene.

For utstyr som er FG-godkjent basert på danske F&P-blad, har det blitt bestemt at slikt utstyr ikke forlenges etter 31.12.2015. Dette er i tråd med F&P sine overgangsregler.

Nye godkjenninger må følge gjeldene europanormer.

www.standard.no


Lansering 6. janaur 2014

FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen for registrering av kontrollrapporter.

FG-kontroll er tilgjengelig for alle sertifiserte elkontrøllerer fra mandag 6. januar 2014.

Mer informasjon.

 


For NEK-sertifiserte kontrollører

Infomøte om elkontroll

Alle NEK-sertifiserte kontrollører inviteres til informasjonsmøte om ny databaseløsning for elkontroll utarbeidet av FNO.

Trondheim, 15.1.2014 og Bergen, 16.1.2014

Program og .

Mer informasjon.


Gå til nyhetsarkiv