Tekst:
Stor tekststørrelse

21. og 22. oktober

Norsk Vanns fagtreff

Publisert: 19. oktober 2014  

Tradisjonen tro arrangerer Norsk Vann fagtreff 21. og 22. oktober. Over to dager med til sammen fem paralleller setter vi fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett.

FGs fagsjef Håvard Grønstad skal holde innlegg om forsikring og sprinklerbransjens synspunkter og erfaringer.

Program og påmelding.


#altvikanmotbrann

Komfyrvaktkampanje på eldredagen

Publisert: 30. september 2014  

1. oktober er FNs eldredag og den markeres med en komfyrvaktkampanjen.

Hvert år dør mange eldre i brann når de lager mat. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem, og eldre er spesielt utsatt. har du foreldre som bor hjemme, kan du gi dem en tryggere hverdag: Gi bort en komfyrvakt!

Tips om kjøp av komfyrvakt.   


Brannhindrende tiltak

Sertifisert elkontroll

Publisert: 11. september 2014  

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, må det iverksettes tiltak.

Løsningen er elkontroll utført av sertifisert kontrollør.  

Klikk her for mer informasjon om elkontroll for deg som er eier


Nye nordiske regler

Nordisk produktregistrering

Publisert: 21. august 2014  

Dokumentene Nordisk produktregistrering og sammenligningsnøkkel er revidert, nye versjoner trådte i kraft 25.6.2014. Dokumentene må benyttes sammen.

Klikk her for de nye dokumentene FG-400:1 Nordisk produktregistrering og FG-410:1 Sammenligningsnøkkel.


Frist 22.8.2014

Høring for FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av personell og foretak

Publisert: 27. juni 2014  

FG utgir nye regler for sertifisering av personell (FG-750) og foretak (FG-760) for automatiske brannalarmanlegg.   

Bakgrunn for nye regler er etablering av NS 3960, for mer informasjon les FG-770.

FG sender reglene ut på høring og ber om innspill innen 22.8.2014. Innspill sendes til eller Finans Norge, Postboks 2473, 0202 Oslo.  


Fra FG-regler til NS 3960

Overgangsperiode for brannalarmanlegg

Ny norsk standard, NS 3960:2013, erstatter FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i sin helhet med unntak av krav til foretak og personell som skal utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold.

FG og forsikringsselskapene oppfordrer til umiddelbar bruk av den nye standarden. Overgangsperioden er detaljert beskrevet, klikk på overskriften. 

HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Ny høringsrunde for følgende krav: 

  • Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201
  • Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202

Det ble besluttet å gjennomføre en ny høringsrunde etter møte 2. april.

Høringsfristen er 30. mai 2014. 


20. mai 2014, KS Agenda Oslo

Seminar om oljeutslipp til grunnen

Publisert: 06. mai 2014  

Det arrangeres seminar om krav og prosesser ved oljeutslipp til grunnen for takst-, sanerings- og forsikringsbransjen 20. mai 2014 på KS Agenda i Oslo. 

Mer info.


Norsk brannvernforening arrangerer

Brannvernkonferansen 2014

Norsk brannvernforening arrangerer sin årlige brannvernkonferanse den 12. og 13. mai på Scandic Hotel Fornebu. Finans Norge støtter opp om konferansen, hvor vår egen adm.dir. Idar Kreutzer skal åpne konferansen.   

Hovedkonferansen og de seks fagseminarene er interessante for både eiere og drivere av bygg, forsikring, rådgivende ingeniører, myndigheter, brannvesen og andre brannverninteresserte. 

Program og praktiske opplysninger 


Sist endret 1.4.2014

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

Publisert: 09. april 2014  

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, oppdaterer veiledningen til byggereglene i april og oktober, og ellers ved regelendringer eller særskilte behov. Oppdateringene har som formål å tydeliggjøre regelverket. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å formulere endringene. Eksterne fagpersoner bidrar til endringene gjennom deltakelse i arbeidsgrupper.

Gjør deg kjent med de siste endringene i veiledning til byggeteknisk forskrift (TEK 10)

Det er blant annet gjort endringer som har betydning for installasjon av lekkasjestoppere, se § 13-20, og innstøping av sprinklerør i boligbygg, § 15-6.


Gå til nyhetsarkiv